Wijk aan Zee is een van de Cultural Villages of Europe. Cultureel Dorp is een verbond van elf Europese dorpen en gaat over de kracht van kleinschaligheid. Kleinere gemeenschappen zijn waardevol, er is minder anonimiteit, de mensen zijn er betrokken en daarom tot grootse dingen in staat. Hoe maken we die dorpen sterk, onmisbaar? Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe krijgen we de ruimte en het vertrouwen om onze eigen waarden te bepalen? 

Cultureel Dorp gaat niet over economie, infrastructuur of voorzieningen, maar over zelfbewustzijn, eigenheid en vitaliteit. Het gaat over het bedenken van eigen oplossingen en die ook met elkaar in de praktijk brengen. Gewoon door het te doen. En het gaat boven alles om verbinding. Cultuur speelt daarin een belangrijke sociale rol. Samen zijn we zoveel meer: een Europa van mensen. Gastvrijheid, samen eten, samen muziek maken, feest vieren, juist dat is Cultureel Dorp. Alleen als we ons verbinden, als dorpen onderling, maar ook binnen ons eigen dorp, kunnen we dingen voor elkaar krijgen en een vuist maken als dat nodig is.  


Culturele Dorpen van Europa
Behalve Wijk aan Zee zijn dat Mellionec in Frankrijk, Bystré in Tsjechië, Pergine Valdamo in Italië, Paxos in Griekenland, Killingi Nomme in Estland, Stöbeck in Duitsland, Palkonya in Hongarije, Porrúa in Spanje, Tommerup in Denemarken en Kirchheim in Oostenrijk. 

Op de internationale website www.culturalvillagesofeurope.com kun je meer lezen over de verschillende culturele dorpen en hun activiteiten. 

Wat betekent Cultureel Dorp voor Wijk aan Zee?
Cultureel Dorp heeft Wijk aan Zee op kaart gezet. De Dwaze Plannen Tocht, de Nacht van Europa, het zijn onvergetelijke acties uit de beginjaren die heel veel impact hebben gehad. In 2009 en 2010 won Wijk aan Zee niet voor niets achtereenvolgens de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs en de Europe Dorpsvernieuwingsprijs. Bestuurders weten: we zijn een klein dorp, maar we laten niet over ons heenlopen. Sterker nog, we nemen graag het voortouw. En we doen de dingen op onze eigen manier. 

Veel in het dorp is direct of indirect voortgekomen vanuit Cultureel Dorp. Een Zee van Staal werd bijvoorbeeld in 1999 bedacht. Ook Stichting Actief Wijk aan Zee is ontstaan in het jaar 2000 vanuit alle activiteiten die in 1999, het startjaar van Cultureel Dorp, werden georganiseerd. Deze activiteiten waren alleen maar mogelijk door een slimme bundeling van krachten. Zo ontstonden een bouwploeg, een versierploeg en een kookploeg. Zij vormen nog altijd het hart van SaWaZ. En veel van de evenementen in het dorp, denk aan Jutterspad, Ezels & Kwasten, de Zeepkistenrace, Diner aan Zee of de Smaakmarkten zijn ofwel rechtstreeks ontstaan vanuit Cultureel Dorp, of laten zien waar we als dorp toe in staat zijn. 

In 2019 vierden we 20 jaar Cultureel Dorp in Wijk aan Zee met een groot dorpsfeest.

Een mijlpaal maar ook een startpunt om te onderzoeken hoe we de waarden van Cultureel Dorp op een duurzame manier in de praktijk kunnen gaan brengen en om kunnen gaan zetten in initiatieven en concrete plannen. Denk aan muziek- en schaakonderwijs op school, een eigen woningbouwvereniging of energiecoöperatie. Onder de noemer Vitaal Dorp is in 2019 en 2020 al een aantal initiatieven genomen om als dorp woningbouw en relevante voorzieningen in eigen hand te gaan nemen. Meer weten over Vitaal Dorp? Ga naar www.vitaaldorpwijkaanzee.nl

Wil je meer lezen over de beginjaren en de filosofie van Cultureel Dorp? Lees dan ‘Een nieuwe tijd’ over Bert Kisjes of het boek ‘Vital Villages’, beide geschreven door Jacky de Vries. Je kunt ze vast wel ergens lenen en anders zijn ze verkrijgbaar in de KOP van WaZ.