Stichting Actief Wijk aan Zee (SaWaZ) is ontstaan in het jaar 2000 vanuit alle activiteiten die in 1999 werden georganiseerd in het kader van Wijk aan Zee, Cultureel dorp van Europa. Deze activiteiten waren alleen maar mogelijk door een slimme bundeling van krachten. Zo ontstonden een bouwploeg, een versierploeg en een kookploeg. Zij vormen nog altijd het hart van SaWaZ. 

Dit doet SaWaZ
SaWaZ bedenkt en organiseert verschillende activiteiten met en voor het dorp én helpt andere verenigingen in het dorp bij het realiseren van hun activiteiten. Door vrijwilligers in te zetten of door het leveren van een bescheiden financiële bijdrage. 

De activiteiten van SaWaZ zijn net zo uiteenlopend als het dorp zelf: sociaal, cultureel, toeristisch, educatief of sportief. En ze zijn er voor iedereen: van de allerkleinsten tot de alleroudsten. Activiteiten die mogelijk worden gemaakt door de energie en inzet van onze vrijwilligers zijn bijvoorbeeld de Smaakmarkten, het Jutterspad, de schilderstiendaagse Ezels & Kwasten, de Zeepkistenrace, de dichtersavond, de kerstsamenzang, de concerten in de Dorpskerk en het Cultural Village Schaaktoernooi. 

Daarnaast levert SaWaZ elk jaar een financiële bijdrage aan dorpsinitiatieven zoals de intocht van Sinterklaas, de Sinterklaasviering op basisschool De Vrijheit, de kerstpakketten voor zieken en ouderen, het paaseieren zoeken op het Paasdal, Koningsdag, het ouder en kind-toernooi en de seniorenclub. 

Een groot aantal leden van SaWaZ is bovendien betrokken bij de activiteiten die al twintig jaar in het kader van Cultural Village worden georganiseerd. Zij zijn de ambassadeurs van dit gedachtengoed binnen ons eigen dorp, en vertegenwoordigen ons dorp in het Europese netwerk. In het jubileumjaar 2019 organiseerden zij verschillende (internationale) activiteiten, waaronder een groot dorpsfeest in februari. 

Dit vindt SaWaZ belangrijk
SaWaZ investeert in de leefbaarheid en de onderlinge betrokkenheid in het dorp. Dorpsbewoners leren elkaar kennen door samen iets neer te zetten. Jong en oud, iedereen draagt op zijn of haar manier een steentje bij. Door ideeën te bedenken, ruimte of materialen beschikbaar te stellen of door spontaan een handje te helpen. Lekker doen, daar gaat het om. Dat zorgt voor verbinding en dat maakt ons dorp van binnenuit sterk en trots. 

Zo maken we onze activiteiten mogelijk
SaWaZ heeft de mensen, de plannen en heel veel energie. De vrijwilligers van SaWaZ organiseren al jaren in goed overleg met de gemeente het parkeren op de Dorpsweide. De opbrengsten van deze parkeergelden geeft SaWaZ de ruimte om activiteiten op te zetten of te ondersteunen die zonder deze inkomsten niet of alleen in commerciële vorm gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast krijgt SaWaZ een kleine jaarlijkse subsidie van de gemeente. Jaarlijks maken wij van de activiteiten een verslag. Wil je dit inzien? Stuur even een mailtje naar info.sawaz@gmail.com. 

Onze organisatie
SaWaZ is opgericht op 31 maart 2000. Het huidige bestuur bestaat uit: Martin de Vlugt (voorzitter), Henk Nieuwenhuizen (penningmeester), Saskia van der Meij (secretaris), Elsevier van den Born en Jacky de Vries.