Wil je een financiële bijdrage aanvragen voor een evenement, activiteit of organisatie? Dan toetst het bestuur van SaWaZ altijd of de aanvraag voldoet aan de gestelde sponsorcriteria. SaWaZ bepaalt de hoogte van het sponsorbedrag. Het betreft altijd een bijdrage aan het totaalbedrag en zal in de regel niet meer zijn dan € 100 – € 250. De belangrijkste voorwaarde is dat de te sponsoren activiteit gerelateerd is aan waar wij als SaWaZ voor staan: een vereniging van en voor het dorp.

Dit zijn al onze sponsorcriteria

  • de activiteit die of het evenement dat georganiseerd wordt vindt plaats in het dorp
  • de vereniging die het verzoek doet komt uit Wijk aan Zee
  • de activiteit of het evenement heeft een groot bereik binnen Wijk aan Zee: in omvang en/of bij de doelgroep
  • het gaat om initiatieven van dorpsgenoten en/of verenigingen uit Wijk aan Zee, niet van ondernemers
  • de aanvrager heeft een actieve houding en levert aantoonbare inspanningen om de activiteit of het evenement (organisatorisch en financieel) te realiseren
  • voor verenigingen gaat het om bijzondere activiteiten die niet jaarlijks op de agenda staan (bijv. jubilea) of die buiten de reguliere verenigingsactiviteiten vallen
  • het bedrag is niet bestemd voor consumpties

SaWaZ ontvangt graag na afloop een kort verslag en liefst ook beeldmateriaal (foto’s of filmpje) van de activiteit waarvoor ondersteuning is verleend. 
Stuur de aanvraag via onderstaand formulier of per e-mail info.sawaz@gmail.com met een korte onderbouwing zodat duidelijk is waaraan en hoe het geld wordt besteed.